Danh sách mã lỗi máy giặt DaeWoo | Điện lạnh Thái Nguyên

Chúng tôi xin chia sẻ Danh sách mã lỗi máy giặt DaeWoo tới quý khách. Hi vọng sẽ hữu dụng với các bạn.
Danh sách mã lỗi máy giặt DaeWoo

Dưới đây là Danh sách mã lỗi máy giặt DaeWoo

Thông báo = IE 
Error = đầu vào ERROR NƯỚC 
Nguyên nhân & Giải pháp

 • Các vòi nước được đóng lại. Mở vòi nước. 
 • Các bộ lọc của các cửa van bị tắc. Làm sạch bộ lọc của các cửa van. 
 • Các cửa van là một sản phẩm kém hoặc bị phá vỡ. Thay đổi các cửa van. 
 • Các cảm biến mức nước (cảm biến áp suất) là một sản phẩm kém Thay đổi cảm biến mực nước 
 • hoặc bị phá vỡ. (Cảm biến áp suất). 
 • Các động cơ cống hoạt động trong quá trình cung cấp nước. Thay đổi động cơ cống. 
 • ASS'Y PCB không kiểm tra mức nước. Thay đổi ASS'Y PCB. 

Thông báo = OE 
Lỗi = ERROR hố ga 
Nguyên nhân & Giải pháp 

 • Ống cống là kinked hoặc bị tắc. Làm sạch và thẳng vòi cống. 
 • Các động cơ cống là một sản phẩm kém. Thay đổi động cơ cống. 
 • Các cửa van hoạt động trong quá trình cống. Thay đổi các cửa van 
 • Các cảm biến mực nước là một sản phẩm kém. Thay đổi cảm biến mực nước. 
 • ASS'Y PCB không kiểm tra mức nước. Thay đổi ASS'Y PCB. 
 • Các RPM của trống không đạt được các RPM cài đặt Làm sạch bộ lọc bơm thoát nước. 
 • trong thời gian thiết lập trong khi quay. Hoặc khởi động lại quá trình quay chỉ 

Lưu ý: Nếu máy giặt DaeWoo bị lỗi mà quý khách không tự khắc phục được , quý khách hãy sử dụng ngay dịch vụ sửa máy giặt tại thái nguyên uy tín có bảo hành của Trung tâm điện lạnh Thái Nguyên để được phục vụ tốt nhất, hài lòng nhất.
Thông báo = UE 
Lỗi = mất cân bằng ERROR 
Nguyên nhân & Giải pháp  

 • giặt được tập trung vào một mặt của trống trong khi quay. 
 • Sắp xếp lại giặt quần áo. 

Thông báo = LE 
Lỗi = ERROR CỬA MỞ 
Nguyên nhân & Giải pháp 

 • Nút Start / Giữ được nhấn trong khi cửa được mở ra. Đóng cửa. 
 • Khóa cửa chuyển đổi là một sản phẩm kém. Thay đổi chuyển đổi khóa cửa. 
 • ASS'Y PCB không kiểm tra khóa cửa. Thay đổi ASS'Y PCB. 

Thông báo = E2 
Error = OVERFLOW LỖI 
Nguyên nhân & Giải pháp 

 • Nước được cung cấp liên tục do một vịnh van kém. Thay đổi các cửa van. 
 • Các cửa van là bình thường, nhưng cảm biến cấp độ nước thay đổi cảm biến mực nước 
 • (Cảm biến áp suất) là kém hơn. (Cảm biến áp suất). 
 • Liều cống động cơ không làm việc. (Động cơ cống là một sản phẩm kém hoặc bị phá vỡ.) Thay đổi động cơ cống. 

Thông báo = E4 
Lỗi rò rỉ = ERROR 
Nguyên nhân & Giải pháp

 • Rò rỉ nước từ bồn tắm hay cống ống. 
 • Kiểm tra rò rỉ của bồn tắm hoặc ống cống. 
 • Sau đó thay đổi bồn tắm hoặc ống cống. 

Thông báo = E5 
Error = CAO ÁP LỖI 
Nguyên nhân & Giải pháp
 • Giặt là kẹt giữa đệm và trống. Sắp xếp lại giặt quần áo. 
 • ASS'Y PCB là một sản phẩm kém. Thay đổi ASS'Y PCB. 

Thông báo = E6 
Lỗi = EMG ERROR 
Nguyên nhân & Giải pháp

 • Giặt là kẹt giữa đệm và trống. Sắp xếp lại giặt quần áo. 
 • Động cơ là một sản phẩm kém. Thay đổi động cơ. 
 • ASS'Y PCB là một sản phẩm kém. Thay đổi ASS'Y PCB. 

Thông báo = E7 
Error = HƯỚNG LỖI 
Nguyên nhân & Giải pháp

 • Động cơ quay vào một hướng ngược lại. Thay đổi ASS PCB hoặc động cơ. 
 • Các động cơ trường IC là một sản phẩm kém hoặc bị phá vỡ. Thay đổi động cơ trường vi mạch hoặc động cơ. 

Thông báo = E8 
Lỗi = MOTOR ERROR 
Nguyên nhân & Giải pháp

 • Động cơ được kết nối bình thường. Kiểm tra kết nối của động cơ. 
 • Động cơ điện không làm việc. (Động cơ là một sản phẩm kém hoặc bị phá vỡ.) Thay đổi động cơ. 


Thông báo = E9 
Error = SENSOR ÁP LỰC LỖI 
Nguyên nhân & Giải pháp cảm biến cấp độ nước là một sản phẩm kém. Thay đổi cảm biến mực nước.

Thông báo = H2 
Error = nhiệt điện trở WASH LỖI 
Nguyên nhân & Giải pháp 

 • Rửa nhiệt điện trở là một sản phẩm kém hoặc bị phá vỡ. Thay đổi rửa nhiệt điện trở. 
 • Rửa nhiệt điện trở không được kết nối bình thường. Kiểm tra kết nối của rửa nhiệt điện trở. 

Thông báo = H4 
Lỗi = ERROR WASH nhiệt điện trở quá nóng 
Nguyên nhân & Giải pháp 

 • Máy sưởi làm việc mà không có nước trong bồn tắm. Kiểm tra mực nước. 
 • Rửa nhiệt điện trở là một sản phẩm kém hoặc bị phá vỡ. Thay đổi rửa nhiệt điện trở. 

Thông báo = H5 
Error = NƯỚC TEMP LỖI 
Nguyên nhân & Giải pháp 

 • Nhiệt độ nước. là trên 45 ° C trong khóa học tinh tế & len (rửa nhiệt điện trở là một sản phẩm kém hoặc bị phá vỡ.) Thay đổi rửa nhiệt điện trở. 

Thông báo = H6 
Error = HEATER WASH LỖI 
Nguyên nhân & Giải pháp

 • Liều rửa nóng không làm việc. (Nhiệt độ nước không tăng hơn 2 ° C trong 15 phút.) Thay đổi rửa nóng. 

Thông báo = H8

 • Lỗi = HEATER ERROR WASH quá nóng 
 • Nguyên nhân & Giải pháp
 • Máy sưởi làm việc mà không có nước trong bồn tắm. Kiểm tra mức nước và rửa nóng. 

Thông báo = PFE 
Error = BƠM LỌC LỖI 
Nguyên nhân & Giải pháp 

 • Các bộ lọc bị tắc cống bơm. Làm sạch bộ lọc bơm thoát nước. 
 • Các máy bơm thoát nước không hoạt động trong khi quay. Thay đổi bơm thoát nước. 
 • Số lượng lớn các chất tẩy rửa được sử dụng. Sử dụng số tiền thích hợp của chất tẩy rửa. 
 • Ống cống được đặt cao hơn 1m trên sàn. Đặt 1m ống cống dưới sàn nhà

Chúc quý khách có một kiến thức tốt về máy giặt DaeWoo để sử dụng máy giựt được hiệu quả nhất!