Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH THÁI NGUYÊN

  • Địa chỉ trụ sở chính: Số 44A, Tổ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành Phố Thái Nguyên
  • Đường dây nóng: 0984.016.499
  • Website: http://www.dienlanhthainguyen.com.vn/

Mạng lưới cơ sở trực thuộc phục vụ 24/7 trên toàn tỉnh Thái Nguyên
☎ CS1: Khu vực TP.Thái Nguyên (0208)2.476.136  ☎ CS2: Khu vực Hoàng Văn Thụ 0984.016.499
☎ CS3: Khu vực Gang Thép (0208)2.476.838  ☎ CS4: Khu vực Đồng Hỷ 0982.963.322
☎ CS5: Khu vực Sông Công 0969.900.002  ☎ CS6: Khu vực Phổ Yên 0968.115.870
☎ CS7: Khu vực Phú Bình 0962.852.991  ☎ CS8: Khu vực Võ Nhai 0974.048.068
☎ CS9: Khu vực Định Hóa 0968.127.842
Thông tin liên hệ Trung tam điện tử điện lạnh thái nguyên
Thông tin liên hệ Trung tam điện tử điện lạnh thái nguyên