Danh sách Mã lỗi điều hòa panasonic | Điện lạnh Thái Nguyên

Điện lạnh Thái Nguyên xin chia sẻ Danh sách Mã lỗi điều hòa panasonic


Xem thêm:

Nếu điều hòa Panasonic của nhà quý khách bị các lỗi trêm mà quý khách không thể tự khác phục thì hãy sử dụng ngay dịch vụ sửa điều hòa tại nhà thái nguyên Uy tín có bảo hành dài hạn của Trung tâm điện lạnh thái nguyên cung cấp. 
Mã lỗi: 00H
- Không có bất thường phát hiện
Mã lỗi: 11H
- Lỗi đường dữ liệu giữa dàn lạnh và dàn nóng.
Mã lỗi: 12H
- Lỗi khác công suất giữa dàn nóng và dàn lạnh.
Mã lỗi: 14H
- Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng
Mã lỗi: 15H
- Lỗi cảm biến nhiệt máy nén.
Mã lỗi: 16H
- Dòng điện tải máy nén quá thấp.
Mã lỗi: 19H
- Lỗi quạt khối trong nhà.
Mã lỗi: 23H
- Lỗi cảm biến nhiệt độ giàn lạnh
Mã lỗi: 25H
- Mạch e-ion lỗi
Mã lỗi: 27H
- Lỗi cảm biến nhiệt độ ngoài trời.
Mã lỗi: 28H
- Lỗi cảm biến nhiệt độ giàn nóng.
Mã lỗi: 30H
- Lỗi cảm biến nhiệt độ ống ra của máy nén.
Mã lỗi: 33H
- Lỗi kết nối khối trong và ngoài.
Mã lỗi: 38H
- Lỗi khối trong và ngoài không đồng bộ.
Mã lỗi: 58H
- Lỗi mạch PATROL
Mã lỗi: 59H
- Lỗi mạch ECO PATROL
Mã lỗi: 97H
- Lỗi quạt dàn nóng
Mã lỗi: 97H
- Nhiệt độ dàn lạnh quá cao ( chế độ sưởi ấm)
Mã lỗi: 99H
- Nhiệt độ giàn lạnh quá thấp. ( đóng băng )
Mã lỗi: 11F
- Lỗi chuyển đổi chế độ làm lạnh / Sửi ấm
Mã lỗi: 90F
- Lỗi trên mạch PFC ra máy nén.
Mã lỗi: 91F
- Lỗi dòng tải máy nén quá thấp.
Mã lỗi: 93F
- Lỗi tốc độ quay máy nén.
Mã lỗi: 95F
- Nhiệt độ giàn nóng quá cao.
Mã lỗi: 96F
- Quá nhiệt bộ transistor công suất máy nén (IPM)
Mã lỗi: 97F
- Nhiệt độ máy nén quá cao.
Mã lỗi: 98F
- Dòng tải máy nén quá cao.
Mã lỗi: 99F
- Xung DC ra máy nén quá cao
Link bài gốc: http://www.dienlanhthainguyen.com.vn/2017/12/danh-sach-ma-loi-dieu-hoa-panasonic.html